มุม C#
Editors' Picks
 • แกลเลอรีภาพโดยใช้ปลั๊กอิน (Plugin) ชื่อ “Simple Image Gallery Plugin” (jwsig) ซึ่งจะนำภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้มาแสดง ปลั๊กอินนี้ต้องดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ มีชื่อเรียกว่า Simple Image Gallery in content items ของค่าย JoomlaWorks ดาวน์โหลดปลั๊กอิน  plugin_jw_sig-v1.2.1r2_j1.5 (38.81 kB) มาเก็บไว้ในไดรฟ์ C: ขั้นตอน 1. ติดตั้งปลั๊กอิน โดยเข้าไปที่เมนู Extensions เลือกเมนูย่อย Install/Uninstall 2....

  Simple Image Gallery Plugin

  แกลเลอรีภาพโดยใช้ปลั๊กอิน (Plugin) ชื่อ “Simple Image Gallery Plugin” (jwsig) ซึ่งจะนำภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้มาแสดง ปลั๊กอินนี้ต้องดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ มีชื่อเรียกว่า Simple Image Gallery in content items ของค่าย JoomlaWorks ดาวน์โหลดปลั๊กอิน  plugin_jw_sig-v1.2.1r2_j1.5 (38.81 kB) มาเก็บไว้ในไดรฟ์ C: ขั้นตอน 1. ติดตั้งปลั๊กอิน โดยเข้าไปที่เมนู Extensions เลือกเมนูย่อย Install/Uninstall 2....

  Continue Reading...

 • จริง ๆ แล้ววิธีการสร้างเมนูไปบทความ หรือการนำบทความมาทำเมนูหน้าเว็บไซต์นี้ ได้เคยแนะนำไปแล้วนะครับ แต่ขอนำกล่าวอีก การสร้างเมนูไปบทความ หรือ article menu คือการสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปเฉพาะบทความนั้น ๆ บทความเดียว ฉะนั้น การทำเมนูนี้จึงเหมาะกับเมนูนั้น ๆต้องการโชว์แค่บทความเดียวเท่านั้น เช่นประวัติวัด ประวัติเจ้าอาสว่ารูปปัจจุบัน

  การสร้างเมนูไปบทความ (Joomla)

  จริง ๆ แล้ววิธีการสร้างเมนูไปบทความ หรือการนำบทความมาทำเมนูหน้าเว็บไซต์นี้ ได้เคยแนะนำไปแล้วนะครับ แต่ขอนำกล่าวอีก การสร้างเมนูไปบทความ หรือ article menu คือการสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปเฉพาะบทความนั้น ๆ บทความเดียว ฉะนั้น การทำเมนูนี้จึงเหมาะกับเมนูนั้น ๆต้องการโชว์แค่บทความเดียวเท่านั้น เช่นประวัติวัด ประวัติเจ้าอาสว่ารูปปัจจุบัน

  Continue Reading...

 • การสร้างเมนูในจุมล่า มีฟังก์ชันการใช้งานไม่กี่ขั้นตอน สามารถสร้างลิ้งก์ไปยังที่ต่าง ๆ ได้ง่ายดาย เช่น ลิ้งก์ไปหมวดหมู่ของบทความต่าง ๆ ลิ้งก์ไปบทความ โพล์ ที่ติดต่อ โมดูล คอมโพเน้นท์ หรือลิ้งภายนอกต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ล็อกอินเข้า Back end >> admin menu >> menus เลือกที่หมวดหมู่เมนูที่จะสร้าง ในที่นี่ขอสร้างใน mainmenu เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเมนูที่มีอยู่เดิม 2.คลิ๊กที่ปุ่ม  เพื่อทำการสร้างเมนูใหม่ เลือกเมนูไอเทม...

  การสร้างเมนูในจุมล่า

  การสร้างเมนูในจุมล่า มีฟังก์ชันการใช้งานไม่กี่ขั้นตอน สามารถสร้างลิ้งก์ไปยังที่ต่าง ๆ ได้ง่ายดาย เช่น ลิ้งก์ไปหมวดหมู่ของบทความต่าง ๆ ลิ้งก์ไปบทความ โพล์ ที่ติดต่อ โมดูล คอมโพเน้นท์ หรือลิ้งภายนอกต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ล็อกอินเข้า Back end >> admin menu >> menus เลือกที่หมวดหมู่เมนูที่จะสร้าง ในที่นี่ขอสร้างใน mainmenu เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเมนูที่มีอยู่เดิม 2.คลิ๊กที่ปุ่ม  เพื่อทำการสร้างเมนูใหม่ เลือกเมนูไอเทม...

  Continue Reading...

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์              ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ - ถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ - อาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง - อาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำงานได้นั้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำงานแล้ว            จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัส นั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น   ไวรัสคอมพิวเตอร์ ประเภทของไวรัส...

  ไวรัสคอมพิวเตอร์

  ไวรัสคอมพิวเตอร์              ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ – ถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ – อาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง – อาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำงานได้นั้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำงานแล้ว            จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัส นั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น   ไวรัสคอมพิวเตอร์ ประเภทของไวรัส…

 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ มีหลายประเภทดังนี้             1.Novice คือ เป็นพวกเด็กหัดใหม่(newbies)ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์มาได้ไม่นาน หรืออาจหมายถึงพวกที่เพิ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   2.Darnged person คือ พวกจิตวิปริต ผิดปกติ มีลักษณะเป็นพวกชอบความรุนแรง และอันตราย มักเป็นพวกที่ชอบทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อม    3.Organized Crime คือ พวกนี้เป็นกลุ่มอาชญากรที่ร่วมมือกันทำผิดในลักษณะขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีระบบ พวกเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน โดยส่วนหนึ่งอาจใช้เป็นเครื่องหาข่าวสาร เหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวประกอบสำคัญในการก่ออาชญากรรม หรือใช้เทคโนโลยีกลบเกลื่อนร่องร่อย ให้รอดพ้นจากเจ้าหน้าที่    4.Career Criminal คือ พวกอาชญากรมืออาชีพ เป็นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาก กลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากนับวันจะทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจับผิดแล้วจับผิดเล่า...

  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ มีหลายประเภทดังนี้             1.Novice คือ เป็นพวกเด็กหัดใหม่(newbies)ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์มาได้ไม่นาน หรืออาจหมายถึงพวกที่เพิ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   2.Darnged person คือ พวกจิตวิปริต ผิดปกติ มีลักษณะเป็นพวกชอบความรุนแรง และอันตราย มักเป็นพวกที่ชอบทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อม    3.Organized Crime คือ พวกนี้เป็นกลุ่มอาชญากรที่ร่วมมือกันทำผิดในลักษณะขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีระบบ พวกเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน โดยส่วนหนึ่งอาจใช้เป็นเครื่องหาข่าวสาร เหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวประกอบสำคัญในการก่ออาชญากรรม หรือใช้เทคโนโลยีกลบเกลื่อนร่องร่อย ให้รอดพ้นจากเจ้าหน้าที่    4.Career Criminal คือ พวกอาชญากรมืออาชีพ เป็นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาก กลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากนับวันจะทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจับผิดแล้วจับผิดเล่า…

 • ทรัพย์สิน คือ วัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไปความฉลาดเกิดแต่เรียนและความคิด เมื่อรวมทั้ง 2 คำเข้าด้วยกัน ทรัพย์สินทางปัญญา จึงหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการคิดค้นจนทำให้เกิดมีค่าขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่การที่ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ จนเกิดผลขึ้นมา และผลงานนั้นมีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไร ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และควรค่าต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การประดิษฐ์คิดค้น...

  ทรัพย์สินทางปัญญา

  ทรัพย์สิน คือ วัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไปความฉลาดเกิดแต่เรียนและความคิด เมื่อรวมทั้ง 2 คำเข้าด้วยกัน ทรัพย์สินทางปัญญา จึงหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการคิดค้นจนทำให้เกิดมีค่าขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่การที่ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ จนเกิดผลขึ้นมา และผลงานนั้นมีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไร ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และควรค่าต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การประดิษฐ์คิดค้น…

 • คุณธรรมและจริยธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ที่เป็นตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือกที่จะชักนำพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทำให้เกิดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม เพราะทั้ง 2 สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมประเด็นด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) : มองในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลที่พึงมี ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้หรืออ่านข้อมูลที่เป็นส่วนตัวได้ ความถูกต้อง (Accuracy) : มองในส่วนการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต้องถูกต้อง ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องแล้วนั้น จะทำให้เมื่อนำไปประมวลผลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจด้วย ความเป็นเจ้าของ (Property) : มองในส่วนสิทธิความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) การเข้าใช้ข้อมูล (Access) :...

  คุณธรรมและจริยธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณธรรมและจริยธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ที่เป็นตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือกที่จะชักนำพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทำให้เกิดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม เพราะทั้ง 2 สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมประเด็นด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) : มองในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลที่พึงมี ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้หรืออ่านข้อมูลที่เป็นส่วนตัวได้ ความถูกต้อง (Accuracy) : มองในส่วนการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต้องถูกต้อง ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องแล้วนั้น จะทำให้เมื่อนำไปประมวลผลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจด้วย ความเป็นเจ้าของ (Property) : มองในส่วนสิทธิความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) การเข้าใช้ข้อมูล (Access) :…

 •  ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  แบ่งตามระดับของการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้            1. ผู้ปฏิบัติงาน (Workers) เป็นบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จัดทำข้อมูล รายงานขององค์การ เช่น พนักงานพิมพ์เอกสาร พนักงานบัญชี ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้ระดับปฏิบัติงานมีเพิ่มมากขึ้น            2. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Managers) เรียกกันว่า หัวหน้างานจะทำหน้าที่ควบคุมและดูแลดำเนินงานประจำวันของบุคลากรระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ าพลักษณะของสารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน            3. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) เป็นผู้ที่กำกับการบริหารงานของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ วางแผนยุทธ์วิธีเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับนโยบายแล้วนำมาวางแผนปฏิบัติงาน สารสนเทศที่ใช้ ได้แก่...

  การใช้งานระบบสารสนเทศ

   ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  แบ่งตามระดับของการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้            1. ผู้ปฏิบัติงาน (Workers) เป็นบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จัดทำข้อมูล รายงานขององค์การ เช่น พนักงานพิมพ์เอกสาร พนักงานบัญชี ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้ระดับปฏิบัติงานมีเพิ่มมากขึ้น            2. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Managers) เรียกกันว่า หัวหน้างานจะทำหน้าที่ควบคุมและดูแลดำเนินงานประจำวันของบุคลากรระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ าพลักษณะของสารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน            3. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) เป็นผู้ที่กำกับการบริหารงานของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ วางแผนยุทธ์วิธีเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับนโยบายแล้วนำมาวางแผนปฏิบัติงาน สารสนเทศที่ใช้ ได้แก่…

 • การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ            วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) ของระบบสารสนเทศ ได้มีการคิดค้นขึ้นมาโดยมีขึ้นตอนที่แตกต่างไปจากวงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบงานทั่วไป ตรงที่มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานที่ละเอียดว่าถึง 7 ขั้นตอน ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนว่าทำอะไรและทำอย่างไร สามารถแบ่งออกเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ            1. ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย (Identifying Problems, Opportunity and Objective) ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการระบบสารสนเทศ หรือต้องแก้ไขระบบเดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้               1.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องศึกษาระบบโดยละเอียด...

  การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ            วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) ของระบบสารสนเทศ ได้มีการคิดค้นขึ้นมาโดยมีขึ้นตอนที่แตกต่างไปจากวงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบงานทั่วไป ตรงที่มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานที่ละเอียดว่าถึง 7 ขั้นตอน ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนว่าทำอะไรและทำอย่างไร สามารถแบ่งออกเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ            1. ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย (Identifying Problems, Opportunity and Objective) ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการระบบสารสนเทศ หรือต้องแก้ไขระบบเดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้               1.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องศึกษาระบบโดยละเอียด…

 • การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ            การจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม  และตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ดังต่อไปนี้            ก. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล               1)   การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน                2)   การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข...

  การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ            การจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม  และตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ดังต่อไปนี้            ก. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล               1)   การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน                2)   การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข…

 •   ข้อมูลและสารสนเทศ   ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ วัน อาจจะเป็นข้อมูลที่แทนด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่แทนปริมาณหรือแสดงการกระทำ ต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผล อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ เป็นต้น คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 1. ความถูกต้องแม่นยำ 2. ความทันเวลา 3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน 4. ความกะทัดรัด 5. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การแบ่งลำดับชั้นของการจัดการข้อมูล (hierarchy of data) ในการจัดการข้อมูลจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นลำดับชั้นเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และประมวลผล...

  ข้อมูลและสารสนเทศ

    ข้อมูลและสารสนเทศ   ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ วัน อาจจะเป็นข้อมูลที่แทนด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่แทนปริมาณหรือแสดงการกระทำ ต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผล อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ เป็นต้น คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 1. ความถูกต้องแม่นยำ 2. ความทันเวลา 3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน 4. ความกะทัดรัด 5. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การแบ่งลำดับชั้นของการจัดการข้อมูล (hierarchy of data) ในการจัดการข้อมูลจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นลำดับชั้นเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และประมวลผล…

 • การใช้งานติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย การใช้งานติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย 1. การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน บนเครือข่าย มีสถานีที่ เป็นเครื่องให้บริการ ซึ่งเป็นที่ เก็บข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้ ซึ่งเป็นเครื่องรับ ขอใช้บริการ เรียกใช้ข้อมูล การเรียกใช้ ฐานข้อมูล ร่วมกันทำให้ การปรับปรุงข้อมูล การขอดู และการเรียกค้น กระทำได้ทันที เช่น เมื่อฝ่ายขาย ขายสินค้า ก็มีการลด จำนวนสินค้า ออกจากบัญชี สินค้าคงคลัง เมื่อฝ่ายผลิต ขอดูข้อมูล...

  การใช้งานติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย

  การใช้งานติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย การใช้งานติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย 1. การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน บนเครือข่าย มีสถานีที่ เป็นเครื่องให้บริการ ซึ่งเป็นที่ เก็บข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้ ซึ่งเป็นเครื่องรับ ขอใช้บริการ เรียกใช้ข้อมูล การเรียกใช้ ฐานข้อมูล ร่วมกันทำให้ การปรับปรุงข้อมูล การขอดู และการเรียกค้น กระทำได้ทันที เช่น เมื่อฝ่ายขาย ขายสินค้า ก็มีการลด จำนวนสินค้า ออกจากบัญชี สินค้าคงคลัง เมื่อฝ่ายผลิต ขอดูข้อมูล…

 •   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)                  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  หมายถึง   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อถึงกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสารถึงกันตลอดจนใช้ฮาร์ดแวร์บางอย่างร่วมก้นได้  เช่น  เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกน  โมเด็ม เป็นต้น  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบเครือข่าย ขั้นพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบด้วย    1. เครือข่ายแบบดาว (star topology) เป็น การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด โดยสถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลางแบบจุดต่อจุด การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระทำได้ด้วยการติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลับสายกลาง การทำงานของหน่วยสลับสายกลางจึงคล้ายกับศูนย์กลางของการติดต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน เครือข่ายแบบดาว 2. เครือข่ายแบบบัส (Bus topology) เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง...

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

    เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)                  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  หมายถึง   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อถึงกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสารถึงกันตลอดจนใช้ฮาร์ดแวร์บางอย่างร่วมก้นได้  เช่น  เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกน  โมเด็ม เป็นต้น  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบเครือข่าย ขั้นพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบด้วย    1. เครือข่ายแบบดาว (star topology) เป็น การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด โดยสถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลางแบบจุดต่อจุด การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระทำได้ด้วยการติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลับสายกลาง การทำงานของหน่วยสลับสายกลางจึงคล้ายกับศูนย์กลางของการติดต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน เครือข่ายแบบดาว 2. เครือข่ายแบบบัส (Bus topology) เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง…