หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

 

หน่วยความจำรอง (Secondary Storage)
 คือ อุปกรณ์หรือสื่อบันทึกที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือคำสั่งไว้อย่างถาวร นั่นคือเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำประเภทนี้ก็ยังคงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน ยกเว้นว่าเราลบทิ้งจากสื่อบันทึก
- สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ปิดคอมพิวเตอร์
- มีความจุมากกว่าหน่วยความจำหลักมาก
- ราคาต่อหน่วยถูกกว่า เช่น
HDD 320 GB ราคา ประมาณ 2,500 บาท
RAM 1 GB ราคา ประมาณ 700 บาท

หน่วยความจำรองของคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างหน่วยความจำรอง

Floppy Disk
  
Floppy Drive
แผ่นดิสก์เกต(Floppy Disk)  ทำจากแผ่นฟิล์มบางๆ ฉาบออกไซด์โลหะ
- มีลักษณะกลมหุ้มด้วยซองพลาสติกสี่เหลี่ยม มีความจุ 1.44 MB
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลายโดยประมาณ 3.5 นิ้ว
- แผ่น Floppy Disk จะมีอุปกรณ์สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลคือ Disk Drive
- ปัจจุบันไม่นิยมใช้แผ่นดิสก์เกตกันแล้วตั้งแต่ มี Flash Drive เข้ามาแทนที่

Harddisk
 
ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นจานแม่เหล็กชนิดแข็งประกอบด้วยแผ่นจานโลหะแข็ง(Platter) ขนาด 5.25 หรือ 3.5 นิ้ว ซึ่งวางเรียงซ้อนกัน มีความจุสูงกว่าแผ่น Floppy Disk มาก และการเข้าถึงข้อมูล(ได้ทั้งแบบ Random และ Sequential Access)เร็วกว่าแผ่น Floppy Disk

CD-ROM , DVD-ROM

CD DRIVR , DVD Drive
    จานแสง (Optical Disk) เป็นหน่วยความจำสำรองที่มีความจุสูงสุดในบรรดาหน่วยความจำภายในของระบบคอมพิวเตอร์ ใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านและบันทึกสารสนเทศบนแผ่นไฟเบอร์(Fiber Glass)อีกทั้งยังสามารถบันทึกสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว มีราคาถูกกว่าจานแม่เหล็กชนิดแข็ง และที่สำคัญสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี Direct Access อีกด้วย จานแสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือซีดีรอม และ ดีวีดี

Flash Drive
Flash Memory
   - มีหลักการทำงานคล้าย Floppy Disk คืออ่านและเขียนหรือลบไฟล์ได้ทันที
- การออกแบบโครงสร้างทั้งหมด ได้แนวคิดมาจาก Flash Memory
- การรับ-ส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB
- มีหลายชื่อเช่น Handy Drive,Pen Drive ,Thumb Drive,USB Drive หรือ Flash Drive

เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape)
เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) เทปแม่เหล็กที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ นั้นอาศัยการจัดเก็บในรูปแบบของจุดแม่เหล็กลงบนพื้นผิว ของเนื้อเทปที่เป็นพลาสติก การใช้งานของเทปจะทำ หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Backup)
มัลติมีเดียการ์ด (Multimedia Card)
เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดียจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น มัลติมีเเดียการ์ดมีหลายรูปแบบ ได้แก่

SD Card
SD card หรือ SD ย่อมาจาก Secure Digital เป็นสื่อเป็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาก  สำหรับ SD Card ก็คือ nand flash memoryNAND Flash  ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยเก็บข้อมูลขนาดกลาง สำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล, โทรศัพท์มือถือ และ PDA คุณลักษณะของ NAND Flash ROM คือ มีราคาถูก เก็บข้อมูลได้มาก และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า NOR Flash ROM แบบเดิมถึง 10 เท่า ในส่วนของข้อด้อยของ NAND Flash ROM คือ มีความเร็วในการจัดการข้อมูลช้ากว่า เพราะเป็นโครงสร้างการจัดการแบบ execute in place (XIP) กล่าวคือ กระบวนการทำงานของเครื่องที่ใช้ NAND Flash ROM จำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลจาก NAND Flash ROM ก่อน แล้วค่อยเรียกขึ้นไปทำงาน คล้าย ๆ กับการทำงานของฮาร์ดดิสในเครื่องพีซีเดสค์ทอป และ main memory ดังนั้นส่วนของ main memory ที่ใช้ NAND Flash ROM จำเป็นจะต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อใช้สำรองระบบการจัดการข้อมูลแบบนี้ จึงทำให้พื้นที่ของส่วนความจำเพื่อใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลอื่น ๆ จะเหลือน้อยลง
สำหรับข้อดีของ SD Card ก็คือ ไม่มีส่วนของการเคลื่อนไหวของกลไกต่างๆใน card จึงสามารถทำตกได้โดยไม่เสียหาย และไม่ต้องอาศัยพลังงานใดๆไปหล่อเลี้ยงเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น
SD Card , Mini SD หรือ Micro SD มันก็คือหลักการเดียวกันการทำงานเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ขนาดรูปร่าง เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ของอุปกรณ์ที่จะใช้งานร่วม

MMC
MMC Card ก็เป็น Flash Memory อีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดและรูปร่างคล้ายกับ SD Card มากที่สุดนั่นก็คือ กว้างเท่ากัน 24 มิล ยาวเท่ากัน 32 มิล แต่ส่วนหนา หรือ ความหนา ไม่เท่ากันนั่นก็คือ MMC Card มีความหนา 1.5 มิล แต่ SD Card มีความหนา 2.1 มิล เฉพาะรูปร่างก็จะแตกต่างกันเพียงแค่ความหนาของ Card ทั้ง 2 แบบนี้ คำว่า MMC ย่อมาจากคำว่า MultiMedia Card เปิดตัวสู่ตลาดของ Flash Memory ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 โดยบริษัท Siemens AG www.siemens.com แห่งเยอรมัน และ บริษัท Sandisk www.sandisk.com แห่งสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์ของการผลิต MMC Card นี้ก็เพื่อสนองตอบความต้องการในการใช้ MMC Card นี้ในเครื่องใช้ในระบบดิจิตอลเช่น กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล, กล้องถ่ายวีดิโอแบบดิจิตอล, เครื่องเสียงประเภทดิจิตอล
ลองคิดกันหน่อยนะ ถ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้หน่วยความจำ สามารถใช้หน่วยความจำชนิดเดียวกันได้ จะเกิดอะไรขึ้น?

About admin